Bonus 3

Tùy Chỉnh

Tui tạm drop một tgian nha.Hiện tại đang bị khủng hoảng tinh thần, khi nào bth trở lại tui sẽ viết tiếp:((