Ngoại truyện: tôi, chị và chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị hóa thành vàng anh,

Mang một thân óng ánh

Tôi hóa thành cát bụi,

Chết không có chỗ chôn.

Chị là một quả thị

Ngắm nhìn thôi cũng xinh

Chị bước ra têm trầu

Miếng trầu xinh sắc sảo.

Tôi là em của chị

Còn thua một thường dân.

Chị sống trong nhung lụa

Chị ở cùng với chàng

Người dân đều cung kính

Kính nể chị mười phần.

Tôi là một con Cám

Cũng là một con người

Nhưng sống thua con chó.

Sống thì mang nỗi nhục

Phải trốn chui trốn nhủi

Chết rồi mang tiếng ác

Có ai hiểu được đâu?

Chỉ là, chị ơi chị

Nếu chị sống cùng chàng

Mong chị chăm sóc tốt

Từng miếng ăn giấc ngủ

Từng sợi tóc, long bào

Chàng là vàng là lụa

Là vị vua người người

Cũng là người em yêu.

Chàng thức vào canh ba

Ngày ngày cùng công việc

Hết quan văn, quan võ

Rồi phê duyệt tấu chương

Đôi khi chàng mệt mỏi

Không tâm sự cùng ai

Chàng muốn đi ngao du

Tận cùng trời cuối đất

Chàng chỉ muốn mình chị

Ở cùng chàng suốt đời

Vẫn là chàng không biết

Em đã chết đi rồi

Người dành cả thanh xuân

Chạy theo tình yêu chết

Chạy theo chàng mãi mãi

Dù thế nào đi nữa

Dù biển cạn núi mòn

Dù ta hòa biển cả

Hai triệu năm tan biến

Không còn mảnh hồn nào

Em vẫn chỉ yêu chàng

Người làm em say đắm

Người làm em nhớ nhung

Người dạy em trưởng thành

Biết chấp nhận sự thật

Biết đâu đúng, đâu sai

Biết tranh giành, bướng bỉnh

Biết ái hận lòng người

Biết đàn bà nham hiểm

Biết đàn ông vô tình.

_____

Nay mình hứng nên viết ngoại truyện 😞