Thứ hãm lozzz

Phốt thằngg đuỹ chó này xíu

Đm cái mặt như lozzz ấyy delll bằngg 🐕 nhà t nx

Mày nói anh tao dị mày xem lại mày đi làm ra tiền chx hay ở đó mà ă bám bame


Nếu hôm đó có bảo ý thì cuốn mẹ cái thân của mày đi luôn chứ ở đó chỉ biết nói.

Mày dell xứng vs từ Fan, CP vs VT đều chung CLB fan ngừi này ghét người kia, cái thứ như mày dell đc làm fan của ai cả

Um nói hay quá hen, dậy thì vào mà thế chỗ anh tao đi, chỉ đc có cái miệng.


Aii muốn bt thì vào TCN nhâm của nó xem đi nhá, má mệt vs cái loại thiếu fame này thiệt luôn