Thông báo đeeee

Xl mn vì bảo là off chỉ 1 tuần nhưng lại off nhiều hơn mình lại thông báo cho mn tiếp là mình sẽ vẫn tiếp tục off tiếp nhưng sẽ off 1 tgian dài.
Tại vì là mình bị bí ý tưởng quớ.
Mà hôm qua các anh đã rất hay 2-0 đã nghiêng về đội cta mình thậc sự rất vui .
Mà đến đây thôi nha goodbye hẹn ngày comeback , hôm mình đã ngoi lên mình sẽ bù chap cho mn nheeee
BYEEEEEER 👋👋