Chương 42. Ngó lơ

{"result":"ERROR","code":429,"message":"Too many requests"}
Mục Lục Truyện

Chương 1. Gán nợ

Chương 2. Tai nạn

Chương 3. Tặng quà

Chương 4. Nhà chòi

Chương 5. Linh Chi

Chương 6. Đánh đập

Chương 7. Vai vế

Chương 8. Nguyệt sự

Chương 9. Sang Pháp

Chương 10. Mê mẩn

Chương 11. Thay đổi

Chương 12. Hôn hít

Chương 13. Thuốc dẫn?

Chương 14. Uống thuốc?

Chương 15. Trinh tiết

Chương 16. Ăn cua

Chương 17. Dây chuyền

Chương 18. Em họ

Chương 19. Thua cược

Chương 20. Sang Đức

Chương 21. Ngày đầu

Chương 22. Cảnh cáo

Chương 23. Phát tướng?

Chương 24. Cấn bầu

Chương 25. Bỏ thai

Chương 26. Bắt con?

Chương 27. Ngăn cản

Chương 28. Chuyển dạ

Chương 29. Đem cho

Chương 30. Cậu chủ

Chương 31. Trả đũa

Chương 32. Đầy tháng

Chương 33. Thương con

Chương 34. Chăm bệnh

Chương 35. Mọc răng

Chương 36. Ghen tuông

Chương 38. Bán bánh

Chương 39. Gặp lại

Chương 40. Hối hận

Chương 41. Ngỡ ngàng

Chương 42. Ngó lơ

Chương 43. Giành vợ

Chương 44. Nhận lỗi

Chương 45. Bên nhau

Chương 46. Thư nhà

Chương 47. Đuổi học

Chương 48. Quê hương

Chương 49. Khinh miệt

Chương 50. Khởi đầu

Chương 51. Xóm nghèo

Chương 52. An cư

Chương 53. Lập nghiệp

Chương 54. Cậu Khôi?

Chương 55. Giao thừa

Chương 56. Cưới dâu?

Chương 57. Có nghén

Chương 59. Mất con?

Chương 60. Hiểu lầm

Chương 61. Ngày cưới

Chương 62. Biến cố

Chương 63. Từ biệt

Chương 64. Vợ lẽ

Chương 65. Thiệt thòi

Chương 66. Đòn roi

Chương 67. Gần nhau

Chương 68. Lạp Nhật Hạ

Chương 69. Tha phương

Chương 70. Ca kỹ

Chương 71. Chạm mặt

Chương 72. Tuyệt tình

Chương 73. Quyết định

Chương 74. Hỉ...

Chương cuối. Đoàn tụ