25,245 2,765 31

sẽ thế nào nếu một mudblood nhà gryffindor phải lòng một phù thủy thuần chủng của slytherin? In: 31.08.20 Out: 20.01.21 ©-chocomint

211,988 16,799 51

#3 vsoo ( 29/8/2018) #2 vsoo (2/9/2018) #1 blackbangtan (20/12/2018)

20,164 1,034 16

Những người nổi tiếng đi chụp hình 📸 #1 next

14,909 1,662 62

tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

43,242 3,951 23

kết thúc nào dành cho hai chúng ta?

15,543 1,461 80

Tác Giả: Khánh Huyền Trần 23/10/2022-19/3/2023

359,414 28,303 66

we are rich, because we have alot of money. #1 bangpink at 11:00am - 06042020 #1 kooklice at 19:18pm - 09042020 #1 blackbangtan at 23:20pm - 09042020 #1 jirose at 10:31am - 10042020 #1 minchae at 11:11am - 10042020 #1 yunkinini at 11:15am - 19042020 #1 blackpink at 10:46am - 12042020 #1 lizkook at 19:21pm - 12082020 #1 bts at 23:43pm - 13102020 #1 yoonnie at 19:30pm - 15062021 #1 taesoo at 09:48am - 08072021 #1 vsoo at 18:17pm - 30072021 * đạt no.1 12/13 hashtag 💮 HOÀN: 17/07/2021

104,926 7,202 40

jeon đầu gấu vô tình rung động trước lớp trưởng manobal

40,360 1,701 55

Tàn nhẫn ? Loạn luân ? Ích kỉ ? Nhu nhược ?

8,324 619 9

[yoonnie]. baby you look happier, you do ❌ Không chuyển ver/Không tuỳ tiện mang fic của tôi đi chỗ khác khi tôi chưa đồng ý. ❌

20,077 1,768 28

she's mine

197,308 10,879 62

𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐭𝐡. vì thanh xuân của em không chỉ có âm nhạc, mà còn có anh nữa. - highest rank: #1 blackbangtan #1 bangpink #1 minchae #1 lizkook #2 yoonnie #2 vsoo