25,843 2,274 28

Đây là một fic không đi theo bất cứ logic nào cả nên làm ơn đừng bắt bẻ mình về cốt truyện ạ. Có thể không phải là Couple's bạn ship nhưng làm ơn hãy tôn trọng mình nhé :3.