1,038 144 13

Y/n : tên bạn ⭐Ypl/n : tên kiếp trước của bạn (đây là do mình tự đặt ra để các bạn có thể tùy ý chọn tên các bạn thích) h/c : màu tóc của bạn ❕Những chi tiết mình viết trong truyện tuy mình đã cố gắng liên kết với các chi tiết trong Kny nhưng tất cả đều là do mình hư cấu ra thôi. Và đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý, cảm ơn mọi người ❗❗Warning❗❗ - OOC - Có yếu tố ngược