1,334,675 114,258 42

Vkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em còn biết ý nghĩa khác của nó không?" ❅ start: 25.02.2020 end: 25.04.2020 #1- taeguk: 13.04.2020 #1 - taekook: 04.05.2020 © 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀

8,916 612 44

nơi tớ lưu lại kỉ niệm những thứ mà tớ làm.

5,719 568 1

"anh là ai... trong thế gian cô độc này?" ❅ [anh ơi] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟏𝟔.𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟎

15,455 1,439 1

"à, tôi thật sự đã mất em rồi." ❅ [thằng mù] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟓.𝟒.𝟐𝟎𝟏𝟗

7,289 700 1

"em thoắt yêu mối tình đầu chớm dại. để rồi tương tư nỗi nhớ chỉ mình em." ❅ [sáo trong lồng¹] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟐𝟓.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟏

16,825 1,716 1

"đời em, như một cái gấm tàn." ❅ [gấm tàn¹] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟐𝟎.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟖

7,262 851 1

"rốt cuộc, anh hóa thành kẻ điên. điên cho đến chết." ❅ [gấm tàn²] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟏𝟕.𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟎

6,050 658 1

"con đường mòn đón đưa bước chân người qua lại. từ người trăm năm hóa thành kẻ vãng lai." ❅ [sáo trong lồng²] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳ © 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟑𝟎.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟏

11,156 1,109 1

"em ơi chớ bỏ, anh lại một mình." ❅ [bạc hồn] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟐𝟐.𝟕.𝟐𝟎𝟏𝟗

8,005 897 1

"sài gòn vắng em không còn hạnh phúc." ❅ [mái nhà tranh rợp bóng em] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟏𝟐.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟖

2,527 297 1

"người ta bạc đời, bạc phận bạc duyên. còn anh thì bạc mệnh, không tìm được em." ❅ [thi vị] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟏𝟑.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟏

28,668 3,776 28

"Ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên" "Trăm đồng chỉ đổi riêng tình của anh" DON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION start: 28042020 end: 30012022 #1 vmin 25052020 cover edited by @jjeonwpias

22,953 3,207 6

khi cậu slimer dâm đãng làm tình với anh chủ nhà biến thái. cover: appa pía siêu cấp @jjeonwpias