225 20 1

Đôi lời về hai người phụ nữ vô cùng khác nhau. -- original work by @LooLooTaroo on ao3 translated by @forestae -- コンプリート

4 1 1

Lần đầu viết fic mong mn thông cảm nha!!Không biết viết H,nếu muốn có thể yêu cầu,au sẽ thử viết xem sao! ....................................... Đọc Intro đi rồi sẽ biết!(Ngán kiểu này lắm nhung mà lười!:))

1,428 74 2

Au: tomriddlery ( sailorrm.tumblr.com, @ponytailtae) Trans: Hằng Xiu ( Điềm Điềm ) aka Xiu cute :"> Pairing: Jaebum x Jinyoung, JB x Jr. Original link: http://archiveofourown.org/works/6912685 tumblr: http://sailorrm.tumblr.com/post/144656750655/okay-the-timeline-on-this-is-probably-not-100 FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG FIC ĐI ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN!

63 0 66

"Just give me 10 days, there will be one more in my harem." Standing on the top of Huashan, Lin Yu made a bold statement ... "Lin Yu, you baka, eat my green onion and chrysanthemum!" The onion mother expressed strong dissatisfaction ... "I don't know if the sword of the oath of victory should be used as a hatchet ..." Altolia gently wiped the sword of the oath of victory ... "Rail-gun!" A super-electromagnetic gun flashed, and someone was blasted into the distance ... Since when did you have the idea that the Lord God game should be a monster upgrade? Tell you, the Lord God game is used to vomit. if you serious you lose!