2,070 184 12

Author: sydneyjohnson268 Translator: JulietteHGarcia Title: Before I fall - Tạm dịch: Quá khứ của Bướm Đêm Fandom: Miraculous Tales of Ladybug and Chat Noir Couple: Gabriel Agreste x Mama Agreste (Bướm Công) Status: Completed - Đã hoàn thành Original Language: English - Translated into: Vietnamese Permission: I have the permission from the author to translate the story. - Truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không copy hay sửa xóa hoặc mang đi website khác. Cover was made by designer of @_TAWOC_ team - Cover được thiết kế bởi team design của nhóm @_TAWOC_ Disclamer: I don't own anything except the translation. - Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoại trừ bản dịch. Please click the External Link to read the original story. - Xin hãy bấm vào Liên kết bên ngoài để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh.

903 8 200

Tổng hợp truyện về couple Jason.Todd x Dick.Gayson Cảnh báo: Đa phần là truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào , có truyện 18+