8292N_S

8292N_S

80 8 1

19/6/2021

8292N_S

6,551 1,197 10

Tác giả: Sắc đẹp ban sơ Tên truyện: Nhiếp Ảnh Gia Thể loại: Tống, đồng nhân, truyện ngắn, hiện đại, không cp, OE Tình trạng: Hoàn [6/6/2021] • Việc OoC là điều không thể tránh khỏi nhưng tôi sẽ tận lực khắc phục

8292N_S

549 78 3

Với tôi, vẽ tranh là vẽ nên cuộc đời của mình, phản ánh những gì tôi đã trải qua và chúng đã tác động lên bản thân như thế nào. Những bức tranh đại diện cho 'tôi'. Cho nên, tôi muốn chia sẻ với mọi người về những gì tôi đã thấy, đã cảm nhận, chia sẻ cảm xúc buồn vui như những người bạn với nhau. Chính vì thế, 'nó' không thể sáo rỗng. - Tác giả: Sắc đẹp ban sơ Tên truyện: Vậy là được rồi Thể loại: Đồng nhân, truyện ngắn, hiện đại, không cp, OE Tình trạng: Hoàn [26/10/2021] • Trừ [Dazai Osamu, Kunikida Doppo], mọi thứ trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tôi