HaDang501

HaDang501

285 26 18

tâm sự cùng tui và đăng kí để thành team au nhé

HaDang501

169 9 2

các bạn đặt cặp và mình làm ok

HaDang501

264 13 2

khi bạn có một đứa em lười chảy thây và bạn cũng vậy~~~ Khi có tới 9 anh(chị)em vampire

HaDang501

77 1 3

Trong đây xuất hiện Oc của tui

HaDang501

144 3 1

đọc đi rồi biết

HaDang501

436 11 3

tại vì là song sinh(bằng tuổi nhau)nên shakumi ko dùng kính ngữ nhá!

HaDang501

2,308 79 6

ai thích jack thụ và simmy bơi vô đọc đê

HaDang501

2,846 72 10

hai anh công đương nhiên là cyclone với earthquake thụ thì còn ai nữa là thunderstorm.thường anh là công nhưng hôm nay lại là thụ đấy.ai thích ai là công thì nhấn nút back.ai thích thì vô đọc.

HaDang501

25 0 1

xem đi rồi biết