Nganvorui1234

Nganvorui1234

3,421 352 12

Đoản từng cặp,Allhinata,văn phong của tôi không được tốt cho lắm nên không đọc thì đừng nói lời thậm tệ

Nganvorui1234

120 16 4

Mình viết cả hai một là Watt hai là Mangatoon Mangatoon: Ngânn vợ Tomura

Nganvorui1234

1,356 176 9

Shouyo là con người và em cũng là một Omega,đọc đi rồi biết nhé 😘

Nganvorui1234

349 24 3

Đọc ủng hộ tôi nhâ