OTPratchilarealnha

OTPratchilarealnha

307 10 8

truyện đầu tay ai ko thik th khỏi đọc Cre: trong ảnh

OTPratchilarealnha

67 8 1

- truyện thứ 2 ( '・∀・`) - vì tôy nghiện blue lock quá nên viết cho đã cái nư - Isagi và các nhân vật này OOC 100% khác xa với bản gốc - dở văn