_lcdfml_

_lcdfml_

283 35 1

"Biết làm sao đây khi thanh xuân của tôi là em mất rồi, hãy cho tôi cơ hội là người đầu tiên mà em nhìn thấy mỗi khi ngoảnh đầu được không ?" Couple : Xavier x Wednesday