chimmi2018

chimmi2018

32 1 1

Bộ này gồm nhiều câu chuyện oneshot khác nhau vào mỗi chap. Thời gian đăng tuỳ hứng.

chimmi2018

8,022 210 14

Câu truyện của một cô gái trải qua bao nhiêu sóng gió đau thương được bán cho một tổng tài giàu có để làm ôsin và thế là câu truyện bắt đầu.