cmj_jinju

cmj_jinju

1,218,621 94,068 100

Số chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC ⚠ Đừng thêm công sức của tui vào những list đọc có tên gây tổn thương tui đại loại như "Edit dở vl" bla bla... Toi khong biết tiếng Trung cho nên bản edit này chỉ đúng từ 60-80% thoi. Bản beta chỉ được cập nhật duy nhất tại WATTPAD, đọc ở chỗ khác thấy thiếu hoặc thấy câu từ thiểu năng thì đừng bảo sao tôi không nhắc. Nếu như mọi người thấy tui có sai sót gì thì chúng ta hãy đóng cửa nhẹ nhàng bảo ban nhau, xin đừng tế tui lên cfs, tui xợ hãi lắm :((

cmj_jinju

357 113 1

Số chương: 115 chương Thể loại: Đam mỹ, Ngọt sủng, Ấm áp, Sinh con, Tương lai, ABO, Hào môn thế gia, Tình cảm, Đoàn sủng, Manh bảo ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC ⚠ Đừng thêm công sức của tui vào những list đọc có tên gây tổn thương tui đại loại như "Edit dở vl" bla bla... Toi khong biết tiếng Trung cho nên bản edit này chỉ đúng từ 60-80% thoi. Bản beta chỉ được cập nhật duy nhất tại WAT.TPAD, đọc ở chỗ khác thấy thiếu hoặc thấy câu từ thiểu năng thì đừng bảo sao tôi không nhắc. Nếu như mọi người thấy tui có sai sót gì thì chúng ta hãy đóng cửa nhẹ nhàng bảo ban nhau, xin đừng tế tui lên cfs, tui xợ hãi lắm :((

cmj_jinju

2,636 320 12

Số chương: 49 chương + 4 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Sinh con, Xuyên không, Niên hạ, Ngọt sủng, Chủ thụ. Đại mỹ nhân, khoan thai cao quý, xuyên không thẳng nam thụ x Đơn phương thầm mến, chó liếm niên hạ công ⚠ KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC ⚠ 👉Nếu khong iu thưn truyện thì xin bồ hãy lặng lẽ block và xóa truyện khỏi thư viện, đừng thêm công sức của tui vào những list đọc có tên gây tổn thương tui đại loại như "Dở vl" bla bla... Toi khong biết tiếng Trung cho nên bản edit này chỉ đúng từ 60-80% thoi. Truyện chỉ được cập nhật duy nhất trên wattpad, đọc ở mấy web ăn cắp thấy QT rồi không hiểu gì hết thì đừng bảo sao tôi không nhắc 😏 Nếu như mọi người thấy tui có sai sót gì thì chúng ta hãy đóng cửa nhẹ nhàng bảo ban nhau, xin đừng tế tui lên cfs, tui xợ hãi lắm :((

cmj_jinju

19,868 2,462 18

Số chương: 57 chương +2 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, Chủ thụ, Duyên trời tác hợp, Ngọt sủng, Hài hước, Linh dị thần quái, 1v1. Cao lãnh phúc hắc ngoài lạnh trong nóng công X Dính người thích làm nũng thụ ⚠ KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC ⚠ Toi khong biết tiếng Trung cho nên bản edit này chỉ đúng từ 60-80% thoi. Bản beta chỉ được cập nhật duy nhất trên wattpad, đọc ở mấy web ăn cắp thấy QT rồi không hiểu gì hết thì đừng bảo sao tôi không nhắc 😏