lanhhii

lanhhii

6,612 259 4

Tại sao không thể chấp nhận con người tôi Tại sao tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không được em công nhận Em là động lực để tôi nỗ lực leo lên vị trí ngày hôm nay vì sợ mình không xứng với em Nhưng thứ tôi nhận lại là gì? Là tình yêu? Không. Tôi chỉ có sự khinh bỉ của em

lanhhii

57,819 3,162 26

BrightWin