thutrggg

thutrggg

1,543 125 5

paris có lẽ đẹp nhất vào mùa thu, đẹp ở cái se lạnh nhưng thoải mái, đẹp ở một màu vàng dịu êm đắm lòng người. paris cũng tựa như đẹp hơn, khi đôi ta cùng sải bước trên những cánh rừng lá vàng ươm. "new york. miss you" thutrggg.

thutrggg

47 10 5

viết. thutrggg.

thutrggg

131 27 12

go to hell with my imaginative mind. thutrggg.

thutrggg

155 4 13

"Đưa người ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm không vàng vọt Sao thấy hoàng hôn trong mắt trong?" thutrggg.

thutrggg

14,494 793 10

thutrggg

29 9 3

we missed each other at that lovely moment, and i got that. i know one day i may put all things behind and left you alone, that's the painful truth. remember our places, our voices, and even our passions. thutrggg.