xiaoyu212

xiaoyu212

1,585 229 1

#HappyInjunDay 2023 • Tác giả: Lục Lộc (三月着陆) • Thể loại: hiện đại, đời thường, mang thai sinh con • Độ dài: 1shot ~9,2k chữ • Nguồn: https://cavenlululu.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

1,034 162 1

#HappyInjunDay 2023 • Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: bối cảnh đời thực • Độ dài: 1shot ~3,2k chữ • Nguồn: https://weibo.com/6482317120/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

1,695 232 1

#HappyInjunDay 2023 • Tác giả: YUE • Thể loại: thanh xuân vườn trường • Độ dài: 1shot ~7,8k chữ • Nguồn: https://moonayyy.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

1,771 264 1

#HappyInjunDay 2023 • Tác giả: JiuAYi • Thể loại: ABO, hiện đại • Độ dài: 1shot ~3,8k chữ • Nguồn: http://waitingfornj.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

2,408 255 2

• Tác giả: LiChaoFeng • Thể loại: giới giải trí, hoán đổi linh hồn • Độ dài: • Nguồn: https://yuta-return7.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

139,130 10,159 31

• Tác giả: Nanana° • Thể loại: Cựu Ảnh đế Na & Giám đốc Nghệ thuật Jun, giới giải trí, bệnh tâm lý, cặp phụ NoHyuck/SungChen • Độ dài: 100 chương + ngoại truyện (mỗi chương cực ngắn) • Nguồn: http://lmyfftq.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

18,432 1,697 14

• Tác giả: Dan-YA • Thể loại: hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành • Độ dài: ? • Nguồn: https://dan-ya.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

11,241 470 12

Lưu trữ.

xiaoyu212

2,993 295 8

• Tác giả: hiiech0 • Thể loại: hiện đại, thầy trò, gương vỡ lại lành • Độ dài: 08 chương ~37,5k chữ • Nguồn: https://bluesun11.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

3,035 246 1

• Tác giả: Tiểu Kê • Thể loại: nha sĩ & người thiết kế nội thất, từ bạn tình thành người yêu • Độ dài: 1shot ~12,5k chữ • Nguồn: https://csfann.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

3,004 219 1

• Tác giả: Khuê Xác • Thể loại: hiện đại, yêu thầm • Độ dài: 1shot ~15k chữ • Nguồn: https://feellikesip1027.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

1,589 163 1

#HappyJisungDay 2023 • Tác giả: Khuê Xác • Thể loại: hiện đại, tuyển thủ eSports & luật sư • Độ dài: 1shot ~13,7k chữ • Nguồn: https://feellikesip1027.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

20,860 2,355 9

• Tác giả: Hạ Nhật Đông Nê • Thể loại: hiện đại, tổng tài & nhà thiết kế, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, cặp phụ SungChen • Độ dài: 10 chương + 01 ngoại truyện ~27,8k chữ • Nguồn: https://xiaridongni.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

2,886 373 1

• Tác giả: Mang Quả Hệ Hành Tinh • Thể loại: hiện đại, nhà văn nổi tiếng & DJ radio, nhẹ nhàng ấm áp • Độ dài: 1shot ~10k chữ • Nguồn: https://mangopark.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

xiaoyu212

43,740 3,863 20

• Tác giả: Tiểu Tề • Thể loại: anh em (không chung huyết thống), gương vỡ lại lành, nhân viên văn phòng • Độ dài: 20 chương ~67k chữ • Nguồn: https://xianyuganbaba.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!