Đọc Truyện (Đam Mỹ / Song Tính/ H tục)  Chàng Dâm

(Đam Mỹ / Song Tính/ H tục) Chàng Dâm

Tác giả: jokojii

Đọc Truyện

100% H, không nội dung.

Thể loại: Đam mỹ, song tính, H tục, loạn luân, NP~

Chủ nhà tự viết, tạm thỏa mãn bản thân. Nội dung hư cấu, tất cả những sự kiện, địa điểm, thông tin nhân vật đều là tưởng tượng.