Đọc Truyện [ĐM] Thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn rồi!!! - DOCTRUYENFULL.NET

Đọc Truyện [ĐM] Thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn rồi!!!

Tác giả: nhnhTho

Thể loại: Tiểu Thuyết Teen

Cập nhật: 25-09-2022

Trạng thái: Hoàn thành

3751 lượt thích / 37174 lượt đọc
Đọc Truyện

Tác giả: Quất Tử Chu

Tổng : 127 chương+ 2 phiên ngoại

Tình trạng edit : đang lết~

1: Sinh tử văn, bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, hư cấu, thế giới hiện đại.

Tag: Hào môn thế gia, Vả mặt, Xuyên thư, Sảng văn.
Vai chính: Khâu Hàn, Diệp Huyên Thành
┃ vai phụ: Rất nhiều ┃

Lời khuyên: Quý trọng sinh mệnh, vì chính mình mà sống.

Vì làm một mình nên mình không thể đảm bảo chính xác từng câu chữ cũng như lịch đăng bài cụ thể nên sẽ có nhiều lỗi chính tả là điều không thể tránh khỏi . Truyện mình edit đa số chỉ dự trên QT nên chỉ đúng khoảng 70 % và đôi khi vẫn còn lậm QT . Mọi người cứ thoải mái nhận xét , giục ra chương nhé.

Danh Sách chương

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127 ( Hoàn)

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2