Đọc Truyện [Taekook] Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân.

[Taekook] Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân.

Tác giả: jeontaehyung_kim

Đọc Truyện

written by jeontaehyung_kim.


SINH TỬ VĂN.

__

"Có thích người ta hông cục cưng?"

"Không thích đâu"

"Nhưng mà tại sao, người ta buồn..."


"Thì yêu nên người ta không thích"

__Bắt đầu:𝟏𝟔/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏
Kết thúc: