Đọc Truyện taekook ∡ money

taekook ∡ money

Tác giả: nmp_tks62

Đọc Truyện

Come here and enjoy baby


Thể loại: Sinh tử văn


Một món quà xinh iu tặng sinh nhật tuổi 25 của Kookoo và tuổi 27 của anh Kim


"Tôi là top mà cũng bị Kim Taehyung đè đấy thôi, sẽ chẳng ai cưỡng lại được sức hút của anh ta đâu"_ by Jungkook


"Trước kia Jungkook kèo trên, đến khi gặp tôi thì bị tôi đè"_ by Taehyung

.

"Một lần là ngoại lệ thì mãi mãi là ngoại lệ"


| written by nmphuong✨ |

begin: 22.09.2021
end: 28.11.2021