Đọc Truyện Way back love || Jensoo

Way back love || Jensoo

Tác giả: gigidabestie

Đọc Truyện

Tình yêu của người trưởng thành. Phức tạp, dằn vặt và đầy mâu thuẫn. Độc hại nhưng không thể buông bỏ.

Tình yêu của họ là một vòng lặp kéo dài không hồi kết...


Con đường trở về với tình yêu chẳng dễ dàng...---Cảnh báo fic có nội dung ngược một cách luẩn quẩn ! :)
Fic chứa yếu tố gây mệt mỏi =))

FIC TỰ VIẾT, KHÔNG COVER - ĐỀ NGHỊ KHÔNG REUP, COVER FIC CỦA MÌNH.

Start : 10.10.2021 -

Danh sách Chap