Đọc Truyện 「Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác」

「Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác」

Tác giả: kk25251325

Đọc Truyện

Tên truyện : Xuyên thành mỹ nhân bệnh - Em gái của vai ác.

Hán Việt: Xuyên thành phản phái đích bệnh mỹ nhân muội muội.

Tác giả: Vụ Hạ Tùng

Editor: Kỷ ( Vũ )

Bìa: trucdapisces

Tình trạng: Đang lết.

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình,Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ.

🎓Tuyển edit + beta🎓